Spotkanie z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W dniu 11 kwietnia br. w siedzibie PGW w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Wędkarskiego z Przemysławem Dacą Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ze strony PZW w spotkaniu uczestniczyli Prezes Zarządu Głównego PZW kol. Teodor Rudnik, Wice Prezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód kol. Wiesław Heliniak, kol. Adam Gierej dyrektor biura ZO PZW w Ciechanowie, kol. Adam Podgórny ichtiolog Okręgu PZW w Opolu oraz kol. Marcin Mizieliński rzecznik prasowy ZG PZW.
Podczas spotkania przedstawione zostały główne zagadnienia dotyczące działalności Polskiego Związku Wędkarskiego oraz współpracy z PGW Wody Polskie. Zostały omówione problemy, z jakimi użytkownicy wód należących do Skarbu Państwa, borykają się po wejściu w życie Ustawy Prawo wodne. Omawiano min. konieczność uwzględniania użytkowników rybackich w toczących się postepowaniach wodno-prawnych, nieprawidłowości związane z poborem wód i zrzutami zanieczyszczeń dokonywanymi przez inne podmioty gospodarcze, utrudniony przez nielegalne grodzenie brzegów dostęp wędkarzy do wód, naliczanymi nieprawidłowo stawkami za pobór wody na potrzeby chowu i hodowli ryb.
Na zakończenie spotkania PZW zostało zaproszone do roboczej współpracy z PGW Wody Polskie.
(MM)