Posiedzenie Zarządu RLGD „Pojezierze Bytowskie”

13. 05. 2016 – piątek. Zarząd przyjął korektę zakresu tematycznego konkursów oraz alokacji środków.