Posiedzenie ZG PZW

Ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu. Po posiedzeniu opłatek.
Więcej: http://www.pzw.org.pl/zgpzw/wiadomosci/123721/60/posiedzenie_zarzadu_glownego_pzw__grudzien_2015