Nowe wody

Podpisaliśmy umowy na dzierżawę:
– dwóch stawów w Czarnym,
– w Koczale jeziora Resko,
– w Konarzynach jeziora Małe Zielone i Duże Zielone.
Wodom cześć.