XXX Okręgowy Zjazd Delegatów PZW Szczecin

Merytoryczna dyskusja, dobra atmosfera – wspaniały Okręg.

Nowym Prezesem został Emil. Gratuluję i życzę sukcesów. Włodek, dziękuję za wszystko.