Słupia naszą rzeką – inkubacja. Środa

Potrzeba realizacji projektu wynika także z:
– budzenia poczucia tolerancji wobec wszystkiego co żyje,
– kształtowania kultury osobistej,
– zapoznania z szeroką wiedzą z zakresu: przepisów prawa dotyczącego wędkarstwa
  i ochrony środowiska, życia ryb, ekologii, etyki,
– kształtowania postaw i zachowań w obcowaniu z przyrodą,
– kształtowania życzliwości i koleżeństwa oraz tolerancji,
– rozwijania poczucia odpowiedzialności za stan naturalnego środowiska,
– kształtowania świadomości zasady nienaruszalności praw przyrody
  i racjonalnego korzystania z jej zasobów,
– zapoznania z racjonalną gospodarką rybacko-wędkarską,
– skuteczną ochroną wód,
– zwalczania kłusownictwa,
– organizowania zawodów wędkarskich respektujących przepisy o ochronie zwierząt oraz
  ograniczenie stosowania zanęt,
– dbania o bezpieczeństwo młodzieży w czasie organizowania zajęć praktycznych nad wodą,
– zaszczepiania bakcyla wędkarstwa jako kulturalnej formy spędzania czasu wolnego,
– dbania o zdrowie i ogólny rozwój dziecka,