Komisja Zarybieniowa Ministra Rolnictwa i RW

Pod przewodnictwem prof. Ryszarda Bartla obradowała Komisja Zarybieniowa Ministra Rolnictwa. Odchodzimy od zarybień smoltem troci, po uzgodnieniach z Zakładem Ryb Wędrownych, RZGW oraz akceptacji Zarządu Okręgu PZW w Słupsku.