Prezydium ZO PZW

Analiza realizacji budżetu, zarybienia i działalność Ośrodka Zarybieniowego w Damnicy były głównymi tematami posiedzenia.