Pożegnaliśmy ś. p. Zdzisława

Był Prezesem Zarządu Okręgu PZW w Słupsku, w latach 1993 – 1996. Członkiem Honorowym PZW.  Etycznym wędkarzem, dobrym Kolegą i Przyjacielem.

Dzisiaj Go pożegnaliśmy.