Posiedzenie Prezydium ZO PZW

Witam,

sprawozdanie finansowe za poprzedni rok i preliminarz wydatków na 2011 rok były głównym tematem posiedzenia Prezydium.

Po posiedzeniu spotkanie z Zarządem Koła PZW „Belfer”