Wycena skłusowanych pstrągów i lipieni

Witam,

kłusole – to kosztuje!

Wycena strat poniesionych przez

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku

w wyniku nielegalnego połowu ryb na rzece Wieprza

w dniu 17 lutego 2009 r.

 

 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku jest użytkownikiem

 Obwodu Rybackiego Wieprza nr 6

Na podstawie umowy nr 14 (17) 2005 z dnia 6 kwietnia 2005 r.

Opis Obwodu Rybackiego Wieprza nr 6 (pow. 141,80 ha)

Obwód obejmuje rzeka Wieprza nr 6 od połączenia z ciekiem z jeziora Czarnego do jazu w Kępicach wraz ze wszystkimi dopływami lub ich odcinkami nieznajdującymi się w innych obwodach.- do 06.04.2020 r w użytkowaniu.

 

 

sprawcy:

  1. C. Marian – lat.39, zamieszkały Czarnica
  2. Cz. Marcin – lat 25, zamieszkały Wałdowo
  3. G. Sebastian – lat 24, zamieszkały Pokrzyczki

 

 

 

Wycena obejmuje straty poniesione przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku

w wyniku nielegalnego połowu ryb przy użyciu agregatu elektrycznego na rzece Wieprza

w dniu 17 lutego 2009 r.

 

I.                     Lipień – 22 szt o wymiarach  w przedziale 12 – 38cm:

 

Przy ocenie, że 50% to samice oraz 3 letnim okresie płodności 

a/  wartość ikry = 11 szt x 3. 000 szt/samica= 33. 000 szt x 50% przeżywalność = 16,500 szt wylęgu x  3 letni okres płodności x 11zł/1000 szt  =  544, 50 zł

b/ wartość ryb = 22szt/ 7,5kg x 35zł/kg      = 262, 50 zł

                                              Razem lipień   = 807, 00 zł

 

 

II.                   Pstrąg potokowy – 109 szt o wymiarach w przedziale 14-32 cm:

 

a/  wartość ikry = 105 szt x 2.000 szt/samica= 210.000 szt x 50% przeżywalność = 105.000 szt wylęgu x  5 letni okres płodności x 50/1000 szt     =  26. 250, 00 zł

b/ wartość ryb = 109szt/ 22kg x 20 zł/k      =                    440, 00 zł

                           Razem pstrąg potokowy  =               26. 690, 00 zł

 

 

Łączna wycena strat przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku wynosi:

I + II =  807, 00 zł + 26. 690, 00 zł = 27. 497, 00 zł

Słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych.

 

Metoda wyceny:

Wyceny dokonano zgodnie z cennikami RZGW Szczecin. Gdańsk, Poznań.

Szacunek przeżywalności oraz płodność osobniczą ustalono w oparciu o dane IRS oraz doświadczenia hodowców z ośrodków zarybieniowych.

 

Wycena strat  poniesionych przez

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku

w wyniku nielegalnego połowu ryb na rzece Wieprza

 

 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku jest użytkownikiem

 Obwodu Rybackiego Wieprza nr 6

Na podstawie umowy nr 14 (17) 2005 z dnia 6 kwietnia 2005 r.

Opis Obwodu Rybackiego Wieprza nr 6 (pow. 141,80 ha)

Obwód obejmuje rzeka Wieprza nr 6 od połączenia z ciekiem z jeziora Czarnego do jazu w Kępicach wraz ze wszystkimi dopływami lub ich odcinkami nieznajdującymi się w innych obwodach.- do 06.04.2020 r w użytkowaniu.

 

 

Ryby znalezione w domu sprawcy:

C. Marian – lat. 39,  zamieszkały Czarnica

 

 

 

Wycena obejmuje straty poniesione przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku

w wyniku nielegalnego połowu ryb przy użyciu agregatu elektrycznego na rzece Wieprza

 

 

          Pstrąg potokowy – 55 szt o wymiarach w przedziale 19 – 22 cm:

                                          Ryby patroszone z głową = 4kg (80% ryb całych) = 5kg złowionych ryb

 

  Przy ocenie, że 50% to samice oraz 5 letnim okresie płodności 

a/  wartość ikry = 28 szt x 2. 000 szt/samica = 56.000 szt x 50% przeżywalność = 28. 000 szt wylęgu x  5 letni okres płodności x 50 zł/1000 szt     =  7. 000, 00 zł

b/ wartość ryb = 55 szt/ 5 kg x 20 zł/k      =                       100, 00 zł

                           Razem pstrąg potokowy  =                  7. 100, 00 zł

 

 

Łączna wycena strat przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku wynosi:

7.100,00zł

Słownie: siedem tysięcy sto złotych.

 

Metoda wyceny:

Wyceny dokonano zgodnie z cennikami RZGW Szczecin. Gdańsk, Poznań.

Szacunek przeżywalności oraz płodność osobniczą ustalono w oparciu o dane IRS oraz doświadczenia hodowców z ośrodków zarybieniowych.