Posiedzenie Zarządu

Witam
Dzisiaj odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu PZW. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Agencji Nieruchomości Rolnych z Gdańska. Temat posiedzenia „Wody powierzchniowe Słupskiego Okręgu PZW, stan posiadania i warunki gospodarowania”, czyli gospodarka rybacka. Nie oznacza to, że łowimy ryby siatkami. Od 6 lat nasze wody nie widziały siatek, z wyjątkiem kłusowniczych. Rocznie rzeki zarybiamy sumą 360 złotych na hektar, a średnia z nizinnymi wynosi 260 zł/h. Roczny koszt zarybiania wynosi około 500 tys złotych. Zarząd dzisiaj zatwierdził Uchwałę Prezydium ZO, o powołaniu łowiska patronackiego na odcinku 7 km. Łowisko nosi nazwę „Thymallus”, co oznacza lipień a zlokalizowane jest na rzece Łupawie.
Łamania wędek. Wodom cześć!