Stawy V

Nie zanudziłem. 15 luty, wszyscy pracują, ja dokumentuje – fotografuje. Jestem po wrażeniem.Tempa pracy. Niesamowitego zaangażowania p. Stanisława. Co znaczy kochać przyrodę. Odwiedza nas Artur Stencel z Głosu Słupskiego. Przybywa ziemi w wyrwie oraz wody w stawie. W stawie „Krężelówka” będą ryby.