XIX posiedzenie Zarządu Okręgu PZW

1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Zatwierdzenie protokołu Nr 18 z posiedzenia Zarządu Okręgu PZW z dnia 13 lutego 2016 3. Podsumowanie kampanii sprawozdawczej w kołach i przyjęcie do realizacji wniosków i uchwał z walnych zgromadzeń. 4. Podsumowanie współzawodnictwa kół z rok 2015. Wręczenie pucharów i dyplomów. 5. Zatwierdzenie wniosków na odznaczenia PZW . 6. Przedstawienie […]