Słupia przed sezonem

Witam, Słupia przed sezonem, bez wędkarzy – jest smutna. Uwga: Zezwolenia w dniu 1 stycznia będzie mozna kupić podczas Festynu u kol. Zygmunta. W dniu 2 stycznia zezwolenia rozprowadza kol. Zygmunt w siedzibie Koła PZW „Miasto” przy ul. Sienkiewicza 7 II piętro, w godz. 8.00 – 12.00, telefon 603509218.

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW

Witam, wczoraj odbyło się nadzwyczajne posiedzenie ZO PZW. Zatwierdziliśmy treść zezwoleń, które będą obowiązywały od nowego roku. Wędkarz będzie musiał posiadać: zezwolenie, kartę wędkarską oraz opłaty – legitymacja PZW. Wynika to z noweli Ustawy o rybactwie śródląowym. Złożyliśmy sobie życzenia świąteczne.