Stawy w Siemianicach

Dzięki Januszowi stawy w Siemianicach odzyskały młodość. Janusz jesteś Wielki.

ki Januszowi stawy w Siemianicach odzyskały młodość. Janusz jesteś Wielki.