Posiedzenie ZG PZW.

Posiedzenie Zarządu Głównego PZW – maj 2015
W Domu Wędkarza w Warszawie, 29 maja 2015 r., obradował Zarząd Główny PZW. Na posiedzenie przybył przewodniczący GKR Andrzej Bakanowski. Obradom przewodniczył prezes ZG Dionizy Ziemiecki.
Na wniosek prezesa Dionizego Ziemieckiego, Zarząd Główny podjął uchwałę w sprawie uzupełnienia składu osobowego Prezydium. Na sekretarza powołano kol. Jerzego Musiała, na skarbnika kol. Mariana Ludwikowskiego, a na członka Prezydium kol. Krzysztofa Krysteckiego.
Kol. Joanna Ozimek omówiła sprawozdanie finansowe PZW za rok 2014. Przewodniczący GKR Andrzej Bakanowski podkreślił, że sprawozdanie badała GKR oraz biegły rewident i w obu przypadkach nie było zastrzeżeń. Bilans zatwierdzono jednogłośnie.
Zarząd Główny zatwierdził plan pracy Prezydium oraz ZG na II półrocze 2015 roku oraz uchwały Prezydium od nr 73 do 76, a następnie podjął uchwały w sprawie:
– wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2016 roku minimalnego 15-procentowego odpisu na okręgowe fundusze sportu ze składki członkowskiej, która pozostaje w dyspozycji okręgów PZW;
– składu reprezentacji Polski na Klubowe MŚ w Wędkarstwie Spławikowym – Słowacja 2015;
– składu reprezentacji Polski na MŚ Juniorów w Wędkarstwie Muchowym – USA 2015;
– składu reprezentacji Polski na MŚ Seniorów w Wędkarstwie Muchowym – Bośnia i Hercegowina 2015 r.
– składu reprezentacji Polski na ME Seniorów w Wędkarstwie Spławikowym – Białoruś 2015.
– przyznania nagród pracownikom GR w Suwałkach z zysku wypracowanego przez tę jednostkę w roku 2014;
– sprzedaży nieruchomości ZO w Toruniu o łącznej powierzchni 0,02 ha, położonej w gminie Nowe Miasto Lubawskie;
– zatwierdzenia odznak honorowych z okazji 65-lecia PZW dla członków ZG PZW, GKR i GSK;
– zatwierdzenia odznak honorowych – medali „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa”, o które wystąpiły okręgi;
– regulaminu głosowań elektronicznych i stosowania takich głosowań przez ZG;
– powołania Andrzeja Zielińskiego na stanowisko redaktora naczelnego „WW” od 1 lipca 2015 r.;
– zobowiązania zarządów okręgów oraz przewodniczących: GKR, OKR, GSK i OSK do uzyskania od członków władz i organów pisemnych informacji – w formie oświadczenia, o ich niekaralności prawomocnymi wyrokami sądów powszechnych. Termin złożenia informacji przez osoby zobowiązane określono na 45 dni od daty niniejszej uchwały.
Członkowie ZG otrzymali projekt poprawek do Statutu PZW, nad którym zakończyło prace Prezydium ZG. Po zatwierdzeniu poprawek przez ZG, projekt nowego Statutu zostanie przesłany do konsultacji do wszystkich okręgów.

Rzecznik prasowy ZG PZW
Andrzej Zieliński
http://www.pzw.org.pl/zgpzw/wiadomosci/115208/60/posiedzenie_zarzadu_glownego__maj_2015