Posiedzenie ZG PZW

W dniu 29 marca odbyło się posiedzenie ZG PZW. Zarząd zatwierdził budżet związku na 2014 rok. Przyjął regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW. Podjął uchwałę w sprawie Domu Kultury Wędkarskiej w Łopusznej. Uchylił uchwałę w sprawie zmian terytorialnych okręgów. Podjął Uchwałę w sprawie organizacji przez nasz okręg Mistrzostw Europy w Muszkarstwie na rzece Łupawie w 2016 roku. Chwilą ciszy uczcił pamięć Prezesa ZO PZW Leszno. Więcej na stronie ZG PZW.