Rada Rejonu Słupsk Miasto

W siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Rady Rejonu Słupsk Miasto. W programie:
– odpowiedź na wnioski zgłoszone podczas zebrań sprawozdawczych Kół PZW
– wyniki współzawodnictwa Kół za 2013 rok
– omówienie wniosków zgłoszonych na posiedzeniach Rady – jesień 2013
– sprawy różne.
W miłej atmosferze robocze spotkanie.