Spotkanie Rady Rejonu Lębork

Dzisiaj spotkaliśmy się z Prezesami Kół PZW Powiatu Lębork. Spotkanie Rad odbywa się dwa razy w roku. Jesienne spotkanie, to podsumowanie pracy oraz przygotowanie do zebrań sprawozdawczych, oraz wiosenne – odpowiedź na wnioski zgłoszone podczas zebrań i omówienie pracy SSR, współzawodnictwa kół oraz zarybień. Miłe spotkanie w Lęborku.