II posiedzenie ZG PZW

W piątek odbyło się posiedzenie ZG PZW. W porządku obrad m.in. zatwierdzenie kalendarza imprez sportowych, zmian w organizacjo sportu wędkarskiego, planu posiedzeń ZG i składu komisji problemowych. Informacja o centralnym rejestrze członków oraz stanowisko w sprawie wniosku delegatów Okręgu PZW Olsztyn złożonego na XXX KZD PZW.
Po posiedzeniu opłatek i życzenia.