V posiedzenie ZO PZW

Wykonanie planu zarybienia w 2013 roku, informacja o problemach zgłaszanych podczas spotkania Rad Rejonowych oraz spotkania Strefy I.

Kol. Maciej Klonowski otrzymał odznakę "Członek Honorowy", przyznany przez XXX KZD PZW.