Powstanie Styczniowe – lekcja historii

W bibliotece przy  ul. Br. Gierymskich, w 150-rocznicę, lekcję przeprowadził nauczyciel z LO im. W. Sierpińskiego w Słupsku.