Zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła PZW Debrzno

W zebraniu uczestniczył Burmistrz Debrzna – członek PZW oraz Prezes Koła PZW Człuchów.  Dobre zebranie, świetna atmosfera.