Posiedzenie Prezydium ZO PZW

Pierwsze w tym roku posiedzenie – plan pracy Prezydium i Zarządu na I półrocze, informacja o tarle troci oraz sprawy różne.