Spotkanie Strefy I z udziałem Kazimierza Plocke

W pierwsze części spotkania przedstawiciele okręgów Strefy I zgłosili propozycje zmian do Statutu PZW. W drugiej części, w spotkaniu uczestniczył Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Kazimierz PLOCKE oraz Wicedyrektor Departamentu Rybołówstwa Janusz WRONA. Wykorzystanie środków unijnych, przepisy dotyczące konkursów oraz dzierżawy obwodów rybackich, operaty, zarybienia, dostęp do wód, przegrody na rzekach, walka z kłusownictwem i kormorany – były tematami dyskusji. Przedstawiliśmy wnioski i uwagi zgłoszone podczas spotkania w Obłężu. Minister i Dyrektor odpowiadali na pytania, odnosili się do zgłaszanych wniosków. Ustaliliśmy, że zgłoszone wnioski prześlemy na piśmie do Ministerstwa.

Podziękowaliśmy Panu Ministrowi za bardzo dobrą współpracę oraz życzliśmy dobrych wyników w wyborach. Więcej o kandydacie na posła na stronie: www.plocke.pl

Pan Minister wysoko ocenił działania podejmowane przez Okręgi Strefy I.

Spotkanie zakończyliśmy wspólnym wędkowaniem.