Inauguracja 2011/2012

Ślubowaniem na sztandar – klasy pierwsze oraz informacja o e-dzienniku -klasy drugie i trzecie,  spedziły pierwszy dzien w szkole.