Naukowcy w ZO PZW

Hej,

W środę spotkałem się z gronem naukowców z Akademii Pomorskiej w Słupsku. W spotkaniu uczestniczyli Prorektor ds. Nauki AP prof. dr hab. Zbigniew Mudryk, Dziekan Wydziały Przyrodniczo-Matematycznego dr hab. prof. nadzw. Jan Trojanowski, Kierownik Zakładu Fizjologii Zwierząt  dr hab. prof. AP Nataliya Kurhalyuk – prowadząca badania naszych ryb na zawartość metali ciężkich. Od trzech lat na Akademii pracuje również Przewodniczący Rady Naukowej PZW prof.dr hab. Tadeusz Pęczak. Celem spotkania było omówienie realizacji podpisanego w 2003 roku porozumienia o współpracy.