Pożegnaliśmy Zbyszka

Z nieukrywanym bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu dzisiejszym, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł w wieku 78 lat kol. Zbigniew Matusewicz, od 1987 roku prezes Zarządu Okręgu PZW w Białymstoku, zasłużony i bardzo aktywny członek centralnych władz Związku, w tym także przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej. Do PZW należał od 1958 roku, a na XXVI Krajowym Zjeździe Delegatów PZW nadano Mu tytuł Członka Honorowego PZW.

 Zbigniew Matusewicz położył wielkie zasługi na rzecz rozwoju wędkarstwa na Podlasiu, ze szczególną ofiarnością i zaangażowaniem zrealizował program budowy i wędkarskiego zagospodarowania zalewu w Siemianówce oraz ośrodka zarybieniowego w Bachurach.

 Poznaliśmy Zbigniewa Matusewicza, jako niezwykle prostolinijnego i uczciwego orędownika wędkarskich spraw, skutecznego organizatora i działacza, który zawsze podejmował się trudnych zadań i uparcie dążył do ich zrealizowania. Był także doskonałym wędkarzem, który nie tylko uczył innych, jak sportowo i etycznie wędkować, ale także swoim przykładem zarażał młodych wędkarzy do traktowania wędkarstwa jako pięknej przygody z wędką.

 Będzie nam brakować jego charakterystycznej sylwetki, mądrości rad i poglądów, szczególnej wrażliwości na potrzeby wędkarzy wyrażanej dosadnie i odważnie, bez oglądania się na opinie i uwagi innych.

 Zarząd Główny PZW składa wyrazy współczucia i kondolencje członkom rodziny i bliskim Zmarłego.

 Cześć Jego pamięci!

Antoni Kustusz rzecznik prasowy ZG PZW