Kolejny dzień w sądzie

Dzisiaj w Sądzie Rejonowym w Miastku wspólnie z Ryszardem wystąpiliśmy w roli świadków. W dniu 23 sierpnia 2007 roku zamieściłem informację, na mojej stronie, o hodowli karpia kroczka w rzece Studnicy. Rejon ten został ujęty jako specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) Natura 2000; kod obszaru PLH220038,  Dolina Wieprzy i Studnicy.

 

Art. 192. 1. Kto bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wody lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0