Sympozjum „Ochrona siei”

Witam,

w Smołdzinie odbyło się zorganizowane przez Słowiński Park Narodowy sympozjum edukacyjne „Ochrona siei”.

Program sympozjum:

 godz 1100         powitanie gości, sprawy organizacyjne

godz 1130         mgr inż. M. Sobocki – „Charakterystyka założeń projektu i jego realizacji”,

godz 1200         prof. A. Martyniak „Monitoring efektów zarybień w ramach programu „Ochrona     autochtonicznej populacji siei wędrownej z jeziora Łebsko” „

godz 1300         prof. T. Heese „Badania telemetryczne wędrówek siei z jeziora Łebsko z                  zastosowaniem metod akustycznych”,

godz 1330         M. Baca „Kontrola genotypów”, mgr Danijela Popović, dr Ana Stanković, prof. dr hab. Piotr Węgleński

godz 1500         prof. A. Ciereszko „Kriokonserwacja i charakterystyka nasienia tarlaków     autochtonicznej populacji siei wędrownej (Coregonus lavaretus L.) z jeziora Łebsko”

Andrzej Ciereszko, Grzegorz J. Dietrich, Mariola Wojtczak, Marek Sobocki, Piotr Hliwa, Henryk Kuźmiński, Stefan Dobosz, Mariola Słowińska, Joanna Nyca 

godz 1530         dr M. Szczepkowski „Ochrona siei w rejonie Mazur”,

godz 1600         dr H. Kuźmiński „Ochrona siei wędrownej w Polsce”, Henryk Kuźmiński, Ryszard Bartel, Krzysztof Goryczko, Stefan Dobosz

godz 1630         dr P. Dębowski „Obserwacje telemetryczne troci w Łebie jesienią 2007 r.”,

godz 1700         dyskusja,

Na ostatnim zdjęciu Pomnik przyrody – drzewa zrośnięte razem.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0