Opłatek w PZW

Witam,

W Okręgu odbyło się spotkanie opłatkowe. Wśród działaczy, członków władz Zarządu był Prezydent Miasta Słupska – Maciej Kobyliński i ksiądz prałat Jan Gierjatowicz – kapelan wędkarzy. Zamiast przemówień sumujących działania w 2007 roku, przedstawiłem kronikarską prezentację fotograficzną.

 Po raz pierwszy zostały przyznane moje specjalne wyróżnienia.

Koło PZW „Trzy Rzeki” – za prace nad restytucją troci i łososia, budowanie i ochronę sztucznych tarlisk oraz za inkubatory skrzynkowe.

Darek Kręcigłowa – najlepszy sportowiec okręgu słupskiego PZW, V miejsce w kadrze narodowej,

Tomek Borowiecki – ToBoki – za wykorzystywanie współczesnych mediów w popularyzacji wędkarstwa,

Życzenia Świąteczne i Noworoczne złoży Prezydent Miasta. Ksiądz odczytał fragment o pasterzach.

 A później życzenia i łamanie się opłatkiem.

Dziękuję za obecność i życzenia – oby nam wszystkim się spełniły.