Drugi dzień spotkań

Witam
Informację o polskim systemie oświaty przedstawił Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Hiszpanie pytali, dociekali, porównywali. Później przedstawili hiszpańskie szkoły. My pytamy, dociekamy, porównujemy. Dobrze nam idzie. Wieczorem spotkanie integracyjne. Uroczysta kolacja przy muzyce. W kolacji uczestniczą władze oświatowe, Przewodniczący Rady Miasta, radni, dyrektorzy placówki. Nasze pieśni romantyczne, melodyjne i Hiszpańskie gorące rytmy. Żal było się rozstać.