Sektorowy Program Operacyjny

Witam
Zjedliśmy śniadanie z Dyrektorem Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb. Głównym temat były środki dla gospodarki rybackiej z Programu.