Dzisiaj mija rocznica

Dziesięć lat temu leżałem w tym szpitalu. Na tym Oddziale, operowany byłem w widocznym na zdjęciu Bloku operacyjnym. Co było przyczyną? Rak żołądka. Czy podczas operacji zostałem zarażony żółtaczką B i C? Gdy rozwinęła się żółtaczka, pobierałem chemię. „Zamknęli” mnie w Oddziale Zakaźnym. Wtedy przyszedł Lipo z kolegami /moi uczniowie/ i zaczęli mnie namawiać byśmy pojechali na obóz wędkarski. Wypisałem się z szpitala na własną prośbę. Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku dał pieniądze i pojechaliśmy na pierwszy obóz nad jezioro Łętowskie. Potem były wyjazdy do Centrum Onkologii w Warszawie, leczył mnie prof. Butruk – też wędkarz. Profesor w trakcie męskiej rozmowy powiedział mi – Niech pan rozmawia z Szefem, bo medycyna panu nie może już pomóc. Podczas choroby raz się załamałem, gdy zobaczyłem, że wypadają mi włosy, że łysieje. Była ze mną moja Rodzina, moi Przyjaciele. To dawało mi siłę i wiarę, choć wątpliwości mam do dzisiaj, czy się udało? Czy czeka, by zaatakować? Zmienia się człowiek, zmienia swoje wartości. Już wiem co znaczy wartość ŻYCIE. Choroba spowodowała, że dzisiaj robię to, co robię, i że …. prowadzę tę stronę.
A nad jeziorem Mausz był już 10 obóz.
http://www.oncology.pl/pokaz.php?artykul=24&dzial=2
Wczesne objawy raka żołądka są niespecyficzne, mogą mieć charakter pobolewań w nadbrzuszu, nudności, pieczenia w przełyku (zgagi), utraty łaknienia, uczucie pełności po posiłkach.

Najczęstszą postacią raka żołądka jest gruczolakorak, który może przybrać formę owrzodzenia, lub czasem szerzyć się podśluzówkowo, naciekając rozlegle ścianę żołądka, bez owrzodzenia.

Nowotwory złośliwe żołądka mogą szerzyć się zarówno w obrębie ściany żołądka, jak i naciekać narządy sąsiednie i dawać przerzuty do innych odległych narządów.

Jedyną metodą leczenia raka żołądka jest leczenie chirurgiczne. We wczesnym stadium choroby, gdy nowotwór jest ograniczony do błony śluzowej żołądka, prawidłowe leczenie – usunięcie żołądka – daje szansę na wyleczenie prawie w 100%. W stadium naciekania tkanek sąsiednich, przerzutów do węzłów chłonnych i przerzutów odległych, dłuższe przeżycia są odnotowywane w znikomym odsetku przypadków.

Zakres operacji, zakres usuwania części żołądka zależy od typu utkania mikroskopowego i lokalizacji ogniska nowotworu. Przy zmianach zlokalizowanych w górnej części żołądka, blisko wpustu, usunąć należy cały żołądek wraz z fragmentem przełyku. Przy zmianach zlokalizowanych w dolnej części żołądka wyleczenie można uzyskać usuwając prawie cały żołądek, z pozostawieniem jego części podwpustowej.

We wszystkich przypadkach leczenia operacyjnego raka żołądka usunąć należy również regionalne węzły chłonne.

W ośrodkach, w których leczone są przypadki wczesnych raków żołądka, wyleczenie uzyskuje się w ok 60 % przypadków raków dolnej części żołądka i w około 30 % przypadków raka okolicy podwpustowej.

W materiale polskim niestety wyleczenie chorych na raka żołądka nie przekracza 20%. Przypadki rozpoznania raka w fazie nowotworu ograniczonego do błony śluzowej, należą do rzadkości.

Poza leczeniem operacyjnym stosowane jest uzupełniające leczenie chemiczne.
W fazie badań klinicznych stosowana jest kombinacja leczenia chirurgicznego w skojarzeniu z radioterapią, chemioterapią i immunoterapią. Pewne nadzieje wiąże się ze stosowaniem chemioterapii dootrzewnowej, która ma zmniejszać ryzyko rozsiewu śródotrzewnowego.

Autor: Grzegorz Luboinski
Tym razem z samochodem u mechanika – chyba za dużo pali. Miło było spotkać Janusza w serwisie Forda.