Spotkanie w szkole

Witam
Klasy trzecie uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielami Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku. (http://www.whsz.slupsk.pl/)Jak widać, prace przy budowie boiska trwają.