Prezydium ZO

Witam
Przyjęliśmy sprawozdanie z realizacji budżety w 2006 roku oraz plan kosztów na 2007 rok. Sporo czasu poświęciliśmy omówieniu wniosków z spotkania w sprawie działań ochronnych na rzekach górskich w 2007 roku. 17 lutego posiedzenie Zarządu Okręgu rozpatrzy propozycje budżetu i albo zatwierdzi lub dokona korekt. Zobaczymy.