Rada

Witam
Środa posiedzenie Rady Pedagogicznej w naszej szkole. Posiedzenia Rady są objęte tajemnicą służbową. Później spotkania z rodzicami. W dobrej szkole przyjemność.