Prezydium ZG

Witam
Czesław wręcza Prezesowi projekt nowego Statutu Związku./zdj.11/ W naszej sprawie, dyskusja i decyzje odłożono, mają się wypowiedzieć koła. Widać jak w sobotę Koledzy pracują? Dla tych, którzy pytają o drogę do Domu Wędkarza. Na zdjęciach pokazuje którędy maszerować. Z Boguszem wypiliśmy kawę. Podróż? Bardzo sympatyczna.
p.s. Cytuje za stroną pzw.org. „W dalszej części posiedzenia postanowiono oddalić wniosek ZO PZW w Koszalinie o zmianę terenu działania okręgu wobec braku porozumienia w tej sprawie z ZO PZW w Słupsku. Stanowisko ZO PZW w Słupsku przedstawił obecny na posiedzeniu prezes ZO, kol. Teodor Rudnik. ”