Zmęczony

Witam
Do pracy w szkole wracam 7 października, jednak w naradzie doradców metodycznych uczestniczyłem. Nowe wartości do przekazywania nauczycielom. Nowe wymagania. Nowe cele do osiągnięcia, wskazuje je nam pani Dyrektor na zdjęciu 7. Mamy dwóch nowych doradców. Jedna wiedziała jak i z czym przyjść do pracy. Anka – smacznego. Dlaczego o tym nie wie druga pani?
Popołudniu walka z trawą. Bardzo ciężka kosiarka. Sąsiedni blok też zaczął się estetyzować. Co się dzieje! Zbyszek kosiarką posuwał jak pershing.
Popatrzcie jak pięknie zrobił pan Heniu na swoim poletku. Czy ktoś wie, jak ostrzyć noże od kosiarki?