Zespół i Prezydium

Witam
W Gdańsku odbyło się posiedzenie Zespołu Zarybieniowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kto jest członkiem i co robi zespół?
Zgodnie z zarządzeniem nr 24 MRiRW z dnia 2 grudnia 2002 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 1 stycznia 2003 r. powołał Zespół do Spraw Zarybiania.
W skład Zespołu do Spraw Zarybiania wchodzą:

1. prof. dr hab. Ryszard Bartel, Instytut Rybactwa Śródlądowego – (przewodniczący Zespołu);

2. Jerzy Boruciński – Zrzeszenie Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie;

3. prof. dr hab. Krzysztof Goryczko, Polskie Towarzystwo Rybackie;
5. Janusz Kościanowski, Stowarzyszenie Rybaków Zalewu Wiślanego;

6. Krystian Lewandowski, Krajowa Izba Rybacka;

7. Jan Łabęcki – Polskie Towarzystwo Rybackie;

8. Janusz Nyk, Polski Związek Wędkarski;

9. Zygmunt Okoniewski, Instytut Rybactwa Śródlądowego;

10.dr Wojciech Pelczarski, Morski Instytut Rybacki;

11. Janusz Prasał, Polskie Towarzystwo Rybackie;

12. Mirosław Purzycki,Stowarzyszenie Rybactwa Dolnej i Środkowej Wisły;

13. Stefan Richert, Zrzeszenie Rybaków Morskich;

14. Piotr Stachowiak, Departament Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

15. Kazimierz Wojnicz, Stowarzyszenie Armatorów Rybackich.

Do zadań Zespołu należy w szczególności opiniowanie planów:

1.pozyskiwania materiału zarybieniowego;

2.zarybiania polskich obszarów morskich;

3.znakowań materiału zarybieniowego.
Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Zespołu zapewnia Departament Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ustalenia dotyczyły; kto ile i dla kogo wyinkubuje ikrę troci i łososia.
Później, już w Słupsku, posiedzenie Prezydium ZO PZW. Ocena Mistrzostw Muchowych, realizacja budżetu, ochrona ryb przed kłusownictwem oraz informacja o działaniach okręgu w czasie wakacji.
A tak, a propo, prof. Bartel robi świetną nalewkę – dereniówkę, ale nie było czasu na degustację. Szkoda.