Naukowcy w Okręgu

W środę dr inż. Joanna Grudniewska, która pracuje w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach IRŚ w Olsztynie, a zajmuje się badaniami dotyczącymi ochrony gatunkowej i ochrony zdrowia ryb w warunkach intensywnego chowu oraz oceną stanu kondycyjnego i zdrowotnego różnych gatunków ryb łososiowatych, w szczególności lipienia, troci i pstrąga potokowego, zaszczepiła stado tarłowe lipieni przed  chorobami […]