Spotkanie Strefy I z udziałem Kazimierza Plocke

W pierwsze części spotkania przedstawiciele okręgów Strefy I zgłosili propozycje zmian do Statutu PZW. W drugiej części, w spotkaniu uczestniczył Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Kazimierz PLOCKE oraz Wicedyrektor Departamentu Rybołówstwa Janusz WRONA. Wykorzystanie środków unijnych, przepisy dotyczące konkursów oraz dzierżawy obwodów rybackich, operaty, zarybienia, dostęp do wód, przegrody na rzekach, walka z kłusownictwem […]