Spotkanie z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dzisiaj wspólnie z Wiceprezesem ZG PZW Wiesławem Heliniakiem, spotkaliśmy się z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz z

Dyrektorami RZGW. Bardzo konstruktywna rozmowa. Dziękujemy za możliwość przedstawienia naszych problemów w tak kompetentnym gronie.