Szkolenie w siedzibie ZG PZW

Główny Sąd Koleżeński zorganizował szkolenie dla przewodniczących Sądów Okręgowych oraz Rzeczników Dyscyplinarnych.