Spotkania i rozmowy – Mazury.

W dniach 12-13

kwietnia br. spotkaliśmy się w: Piszu, Olecku, Gołdapi, Augustowie, Olecku z Dyrektorami naszego Gospodarstwa, Ełku i Orzyszu. Celem spotkań były uzgodnienia i wprowadzenia zmian w gospodarce rybackiej na dzierżawionych przez nas jeziorach.