Szkolenie Głównego Sądu Koleżeńskiego

Szkolenie zorganizowane dla przewodniczących Okręgowych Sądów Koleżeńskich i dla Rzeczników Dyscyplinarnych.