Opłatek i posiedzenie ZO PZW Katowice

W dniu 14 grudnia uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym i posiedzeniu Zarządu Okręgu PZW w Katowicach.