XII Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delagatów PZW

W dniu dzisiejszym odbył się XII Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZW w Słupsku, w celu wyboru Prezesa Zarządu. W tajnym głosowaniu wybrany został Zdzisław Ardzijewski, dotychczasowy Prezes koła PZW „Karaś” w Miastku. Życzę owocnej pracy na rzecz wędkarzy. Zjazd nadał mi tytuł Prezesa Honorowego Okręgu.