Walne zebranie koła PZW Lipień Czarna Dąbrówka

Przed zebraniem wystąpił Zespół Kaszubskie Nuty z Zespołu Szkół z Czarnej Dąbrówki. Gościem zebrania był Starosta Bytowski Leszek Waszkiewicz, Wójt Gminy Jan Klasa, Prezesi Kół PZW. W dyskusji mówiono o zagrożeniach dla rzeki Łupawy. Miłe spotkanie. Bez zmian.